sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Mr. Quan
Phòng Kinh Doanh - 0987 789 868

Mr. Long
Phòng Giám Đốc - 0933 33 0009

Mr. Hoàng
Phòng Giám Đốc - 0903 989 138

Hạt nhựa tái sinh PP

Hạt nhựa PP đen
Hạt nhựa PP đen
Hạt nhựa PP đen
Hạt nhựa PP đen
Hạt nhựa PP đen
Hạt nhựa PP đen
Hạt nhựa PP đỏ
Hạt nhựa PP đỏ
Hạt nhựa PP xanh dương
Hạt nhựa PP xanh dương
Hạt nhựa PP xanh dương
Hạt nhựa PP xanh dương
Hạt nhựa PP xanh lá
Hạt nhựa PP xanh lá
Hạt nhựa PP xanh lá
Hạt nhựa PP xanh lá

Hạt nhựa tái sinh, tái chế khác

PP ĐEN
PP ĐEN
Hạt nhựa đen
Hạt nhựa đen
Hạt nhựa đỏ
Hạt nhựa đỏ
Hạt nhựa xanh dương
Hạt nhựa xanh dương
Hạt nhựa xanh dương
Hạt nhựa xanh dương
Hạt nhựa xanh lá
Hạt nhựa xanh lá
Hạt nhựa xanh lá
Hạt nhựa xanh lá
Hạt nhựa sữa
Hạt nhựa sữa

Thu mua

PP kiến sủi
PP kiến sủi
PP vải không dệt
PP vải không dệt
Dây thun
Dây thun
Dây đai nhập khẩu
Dây đai nhập khẩu
Dây màu
Dây màu
PP cuộn sủi
PP cuộn sủi
Dây đai trong
Dây đai trong
Dây đai nhập khẩu
Dây đai nhập khẩu