sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Mr. Long
Phòng Giám Đốc - 0933 33 0009

Mr. Hoàng
Phòng Giám Đốc - 0903 989 138

Ông Trần Văn Quan
Phòng Kinh Doanh - 0987 789 868

Hạt nhựa tái sinh PP

Hạt nhựa PP đen
Hạt nhựa PP đen
Hạt nhựa PP đen
Hạt nhựa PP đen
Hạt nhựa PP đen
Hạt nhựa PP đen
Hạt nhựa PP đỏ
Hạt nhựa PP đỏ
Hạt nhựa PP xanh dương
Hạt nhựa PP xanh dương
Hạt nhựa PP xanh dương
Hạt nhựa PP xanh dương
Hạt nhựa PP xanh lá
Hạt nhựa PP xanh lá
Hạt nhựa PP xanh lá
Hạt nhựa PP xanh lá
Hạt Nhựa PP Vàng 09
Hạt Nhựa PP Vàng 09