sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Mr. Long
Phòng Giám Đốc - 0933 33 0009

Mr. Hoàng
Phòng Giám Đốc - 0903 989 138

Ông Trần Văn Quan
Phòng Kinh Doanh - 0987 789 868

Hạt nhựa tái sinh, tái chế khác

PP ĐEN
PP ĐEN
Hạt nhựa đen
Hạt nhựa đen
Hạt nhựa đỏ
Hạt nhựa đỏ
Hạt nhựa xanh dương
Hạt nhựa xanh dương
Hạt nhựa xanh dương
Hạt nhựa xanh dương
Hạt nhựa xanh lá
Hạt nhựa xanh lá
Hạt nhựa xanh lá
Hạt nhựa xanh lá
Hạt nhựa sữa
Hạt nhựa sữa
Hạt nhựa sữa
Hạt nhựa sữa
Hạt nhựa vàng
Hạt nhựa vàng